ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש
במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור ואנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. תחום זה מהווה צומת מרכזי בין מדעי הבסיס, ההנדסה והתעשייה.

 

בתי ספר שהמקצוע נלמד בהם:

אתרים במקצוע

ביוטכנולוגיה בפעולה

מטרות · חשיפה חוויתית לביוטכנולוגיה. · קירוב בני הנוער לפעילות מחקרית בתעשייה ובמוסדות מחקר תוך התנסות מעשית ולמידה פעילה. · פיתוח חשיבה תהליכית תוך התחקות אחר תהליכים תעשייתיים. · פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם בעיית אמת, סוגיה מדעית יישומית. · פיתוח הרגשת שייכות/שותפות לצוות העוסק בצוותא בפתרון סוגיה. הטמעת למידה שלובת מערכות מתוקשבות.

אתר ביוכימיה

אתר תרגול מקוון לפי תכנית הלימודים