אזרחות

נושאי הלימוד באזרחות:

כתה ט':
הדמוקרטיה בישראל
או: תכניות העמקה בנושאים מהעקרונות הדמוקרטיה בשילוב עם אירגונים ציבוריים שונים.

כתות י-יב' (2 יח"ל):
1.א. הכרזת העצמאות.
ב. מדינת ישראל כמדינה יהודית.
ג. מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי.
ד. המשטר במדינת ישראל.
2. מטלת ביצוע (20% משקלול הציון בתעודת הבגרות): הכנסת מרכיב מעשי של עבודת חקר,
אקטיביות בלמידה, מעורבות אזרחית.

להורדת קובץ מפורט של תוכנית הלימודים

אתרים במקצוע

אתר מגמת אזרחות

באתר ישנה גישה לפורום עזר,ה למאמרים ועוד

  • חט"ע
  • משה"ח
זכויות האדם והאזרח

התכנית מיועדת לחטיבות הביניים ולכיתות התיכון ומטרתה העיקרית היא לימוד חוויתי של זכויות האדם תוך התנסות בהתמודדות עם דילמות של זכויות האדם. התכנית מותאמת לדרישות משרד החינוך בפרק "זכויות האדם והאזרח" ומכילה חומר עזר רב לקראת בחינת הבגרות באזרחות.

  • חט"ב