מדעי הטכנולוגיה

המקצוע "מדעי  הטכנולוגיה" מאפשר למידה בצבירת יח"ל של 1, 3, 5 יח"ל. המקצוע מיועד לתלמידי החינוך הטכנולוגי שאינם לומדים מקצוע מדעי במסגרת מקצוע בחירה א. (מתוך דוח ועדת היגוי עליונה ללימודי מדע וטכנולוגיה, ועדת קני פרייס, 2004)

המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" יחשוף את התלמידים לעולם הטכנולוגיה וההנדסה. במהלך הלימודים יכירו התלמידים עקרונות מדעיים והנדסיים של מערכות טכנולוגיות, מערכות תקשורת ותקשוב ויזמות עסקית. על בסיס ידע זה יתמודדו התלמידים עם האתגר של מתן מענה טכנולוגי הנדסי לצרכים אנושיים. איכות הפתרון תיבחן ברמה ההנדסית-טכנולוגית, בהשפעתו על החברה והסביבה וגם ברמה העסקית והכלכלית.

פתרונות הנדסיים וטכנולוגיים משפיעים על החברה והסביבה וחשוב שייבחנו גם בהיבטים אתיים וערכיים. פתרונות אלו יוצרים צרכים ואתגרים חדשים המניעים בהתמדה את התפתחות  הטכנולוגיה וההנדסה. הבנה בסיסית במדעים יחד עם לימוד השילוב של המדעים בטכנולוגיה ובהנדסה חשובים להתפתחות של אדם בסביבה עתירת הטכנולוגיה של ימינו. כדי להשיג מטרה זו יש לפתח אצל התלמידים את הסקרנות ואת היכולת לבצע תהליכי חשיבה מורכבים.

מטרת המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" להקנות כישורי חשיבה וידע טכנולוגי במשולב עם היבטים מדעיים, אתיים, עסקיים  וחברתיים  ולטפח אזרחים נאורים בעלי מיומנויות לפתרון בעיות, לחשיבה ביקורתית ויצירתית, ולאחריות וערנות לחייהם ולסובב אותם.
כדי לעמוד במטרות אלו יש לקשור את הסביבה הלימודית והטכנולוגית, האינטרנט ואת התכנים הלימודיים לעולם המושגים והסביבה של התלמידים.

מספר יחידות לימוד: 1, 3, 5

בתי ספר שהמקצוע נלמד בהם:

אתרים במקצוע

מדעי הטכנולוגיה- אתר ארצי למורים

אתר מגמת מדעי הטכנולוגיה

  • חט"ע
  • משה"ח