אורטוב

תוכנית "אורטוב" פועלת לקידום ערך הנתינה והמעורבות החברתית ברשת אורט ישראל.

מטרת התוכנית להביא לכך, שכל השייכים לרשת אורט, יהיו מעורבים בפעילות התנדבות למען הקהילה, ויראו בכך דרך חיים. התכנית משלבת תהליכים של הכשרת לבבות, טיפוח מנהיגות ויזומות קהילתיות בבתי הספר אצל בני הנוער והצוות החינוכי, ובניית שיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה תוך התייחסות לצרכי קהילות בתי הספר. השינוי, שתוכנית זו מביאה עימה, הוא הרצון לגייס אל פעילות ההתנדבות והמעורבות בקהילה את כל השייכים לרשת אורט: חברי מטה, עובדים, מורים, תלמידים, ובוגרים.

התכנית נכנסת לשנת הפעילות הרביעית שלה כאשר בשנת תשע"ד מושם דגש מרכזי על מנהיגות נוערוטיפוח מנהיגות נוער בית ספרית.

 

בראש תכנית אורטוב עומדת דפנה אלון.

צוות אורטוב – מוחמד סועאד, עדי פורגאנג, אורלי שפירא ואורלי אהרוני.

בעלי תפקידים נוספים באורטוב – הילה שגב, רויטל זלאיט וטולי קרן.

אתר אורטוב: http://ortov.ort.org.il/