תקנון אתרי אורט

מגילת הזכויות והחובות באתרי אורט ישראל

זוהי מגילת הזכויות והחובות החלה על הפעילות והשימוש באתר זה. עליך לקרוא אותה בעיון כיוון שהיא מחייבת לא רק את אורט ישראל, אלא גם אותך. אורט ישראל מקדמת באמצעות אתר זה ואתרים נוספים ברשת אתרי האינטרנט שלה, תרבות אינטרנטית של שיתוף ידע המאפשרים למידה, הוראה, התנסות והבעה אישית וקבוצתית במסגרת חינוכית. יחד עם זאת, בדומה לעולם הלא מקוון, גם לביטוי החופשי באינטרנט יש מידה וגבולות והאתר מופעל תוך הקפדה על רוח הסובלנות ותוך שמירה על כבוד האדם, על שמו הטוב, על פרטיותו ועל רכושו.

מגילת הזכויות והחובות חלה עליך באשר אתה – תלמיד, מורה או כל אדם אחר המשתמש באתר בכל דרך שהיא. היא מגדירה את כללי המשחק המקובלים המותרים בקשר עם אופי הפעילות שלך באתר.

כללי בסיס

 1. עליך לנהוג בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים על ידי משתמשי האתר. התוכן באינטרנט, כולל באתר זה, אינו תחליף לבדיקה ולעצה של מומחים ובעלי מקצוע. התכנים באתר מתפרסמים על ידי משתמשים ואחרים ואורט ישראל אינה יכולה לערוב למהימנותם ולדיוקם.
 2. עליך לשקול היטב ולנהוג בתבונה קודם לפרסום תוכן באתר. התוכן המתפרסם על ידיך עשוי להיות חשוף ליתר משתמשי האתר. בפרט ובמיוחד יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון). עליך לנהוג בפרסום פרטים ובמענה לפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות הננקטת ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 3. האחריות על התוכן שמסרת לפרסום באתר חלה עליך. כמאמר חז"ל: "סוף מעשה במחשבה תחילה". מוטב לוודא שתוכן איננו פוגע באחרים, או מפר את החוק, בטרם מסירתו לפרסום באתר.
 4. אורט ישראל רשאית למחוק תוכן באתר או לחסום גישה אליו. אם התוכן איננו עומד בכלל כלשהו מן הכללים המפורטים במגילת הזכויות והחובות. כדי לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות להתבטא באתר, אורט ישראל רשאית לבדוק את התכנים אף לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, או כדי למנוע פרסום של תוכן שאיננו רלבנטי, או מפריע לדיון מסוים בפורום או לפעילות אחרת באתר.
 5. אורט ישראל רשאית להשעות את פעילותך באתר. הפרת חובה המוטלת עליך במגילת הזכויות והחובות, עלולה להסתיים בכך שתישלל ממך ההרשאה לבקר שוב באתר ולהשתמש בו או בחלקים ממנו.

מרחב הביטוי באתר

אורט ישראל מעודדת אותך להשתתף באופן פעיל באתר ולתרום מהידע שלך למשתמשי האתר האחרים. כדי לשמור על זכויותיך כמו גם על זכויות יתר משתמשי האתר, אלה הן "עשרת הדיברות" של מסירת מידע לפרסום באתר:

 1. הגינות וסובלנות. עליך לנהוג בהגינות ובסובלנות כלפי משתמשי האתר האחרים, כשם שמצופה שכך ינהגו כלפיך. התוכן הנמסר על ידך לפרסום באתר צריך לשקף מידות אלה.
 2. רגישות. יש להיזהר ברגשותיהם של אחרים. עליך להקפיד בשמו הטוב ובכבודו של הזולת ולהימנע מביטויים פוגעים ובלתי הולמים כדוגמת השתלחויות, עלבונות, קללות ונאצות.
 3. טעם טוב. תוכן פורנוגראפי, תמונות זוועה, כמו גם תכנים עוינים או גסי רוח פוגעים בשיח התרבותי והענייני באתר. יש להימנע מלמסור תכנים מעין אלה לפרסום.
 4. פרטיות. עליך לאפשר למשתמשי האתר האחרים להיעזב במנוחה, להימנע מהטרדות ולהקפיד שלא לפרסם פרטים מזהים, או פרטים חסויים (כמו סיסמאות) של אחרים ללא רשות והסכמה.
 5. דעה על אדם. הבעת דעות באתר היא עניין מבורך, אולם אסורה הבעת דעה גזענית, דעה קדומה או כל נקיטת עמדה או פעולה שיש בה אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 6. זכויות יוצרים. יש להניח שכל תוכן שהוא (טקסטים, צילומים, קבצים גראפיים, הודעות בפורומים, הודעות דוא"ל, קבצים מוזיקליים, סרטונים, סרטי וידאו, קוד תכנה וכיו"ב) מוגן בזכויות יוצרים. אם התוכן לא נוצר על ידך, יש להניח שלאחרים יש זכויות בו. יש לנהוג בזכויות אלה בכבוד ולהימנע משימוש ביצירות ללא רשות מתאימה. אם הרשות לשימוש ביצירה מוטלת בספק ועל מנת להימנע מאפשרות להפרת זכויות יוצרים ומסיכון לתביעות משפטיות אין להזין תוכן זה לאתר.
 7. שימוש אישי וחינוכי ולא מסחרי. מותר להשתמש באתר לצרכים אישיים, למטרות חינוך, למידה והוראה וככלל למטרות הקשורות בפעילותה של אורט ישראל. אין להשתמש באתר ובכל תוכן הכלול בו לכל פעילות אחרת ובכלל זה לפעילויות מסחריות מכל סוג שהוא. רשת האינטרנט עמוסה באתרים ובשירותים המאפשרים להציג פרסומות ולהציע למכירה מוצרים ושירותים. אתר זה איננו אחד מהם!
 8. הפצת נגיפים. יש להימנע מלהפיץ נגיפי-מחשב ("וירוסים"), רוגלות ("spyware"), רושעות ("malware"), תוכנות-עוינות אחרות כדוגמת סוס-טרויאני ויישומים מזיקים אחרים. יש להיעזר לשם כך ביישומי ההגנה המתאימים (אנטי-וירוס וכיו"ב) כדי למנוע פגיעה במחשביהם של משתמשים אחרים ובאתר.
 9. הפרות חוק. יש להימנע מלמסור לפרסום באתר כל תוכן שמהווה כשלעצמו, או שפרסומו מהווה הפרת חוק (לדוגמה, חשיפת זהות של אדם בניגוד לצו איסור פרסום של בית משפט), או המעודד ביצוע עבירה פלילית, או עלול להוות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית.
 10. הטעיה. עליך להימנע מלפרסם תוכן שקרי, או מסולף, בידיעה שהוא כזה ומתוך כוונה להטעות אחרים.

רישום וסיסמה

אורט ישראל עשויה לבקש ממך לספק פרטים אישיים במסגרת תהליך רישום באתר. עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה ל: help@clikcit.ort.org.il. הנתונים שמסרת יישמרו במאגר המידע שבבעלות אורט ישראל. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם אי מסירת המידע עלולה לסכל את היכולת שלך להשתמש באתר, או בפעילויות בו. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמה המשמשים אותך באתר בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף מעת לעת את הסיסמה.

זכויותיה של אורט ישראל באתר

הזכויות באתר, בשירותים ובפעילויות המוצעים בו, בעיצוב האתר, ביישומים ובתוכנות המרכיבים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של אורט ישראל, או של צד שלישי שהרשה לאורט ישראל להשתמש בהם. מותר להשתמש בזכויות אלה באופנים המצוינים במפורש במגילת הזכויות והחובות. אין להשתמש בזכויות אלה בכל דרך אחרת ובכל אמצעי אחר בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאורט ישראל או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל יצירה נגזרת כדוגמת עיבוד, עריכה ותרגום שנעשו על ידי אורט ישראל לתוכן שנמסר לפרסום על ידך לאתר. אורט ישראל אינה טוענת לבעלות בתכנים הנמסרים על ידך לפרסום אתר. יחד עם זה, מסירת התכנים לפרסום באתר מהווה מתן רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן וללא תמורה, שלך לאורט ישראל, להשתמש בתכנים במסגרת פעילויותיה של אורט ישראל, ברשת האינטרנט ומחוצה לה.

שינוי מגילת החובות והזכויות

אופיהּ הדינאמי של רשת האינטרנט, ההתקדמות הטכנולוגית, כמו גם שינויים במדיניות, בהנחיות של משרד החינוך ועוד, גורמים לכך שיש לעדכן מעת לעת את מגילת הזכויות והחובות. אורט ישראל תפרסם הודעה ברורה על שינויים ואת המועד שבו יכנסו השינויים לתוקף.

פנו אלינו

אורט ישראל מכבדת את זכויותיך. אם לדעתך נפגעה זכות שלך באתר – על ידי אורט ישראל, או על ידי משתמש באתר, עליך לפנות לפי הפרטים שלהלן ואורט ישראל תשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: דואר אלקטרוני:contactort@mapa.ort.org.il
כתובת: המרכז למו"פ ע"ש מושינסקי ת"ד 25203, תל-אביב 61251 , פקס: 03-6301318

המגילה פותחה במרכז למחקר ופיתוח ע"ש מושינסקי במינהל למו"פ ולהכשרה, אורט ישראל.
צוות היגוי: יואל רוטשילד, מיכל בירן, טל בר-מעוז ומשה טלסניק ייעוץ וכתיבה: עו"ד דן אור-חוף, פרל כהן צדק לצר עורכי דין ועורכי פטנטים

גרסת תמוז תשס"ט, יוני 2009

מגילת הזכויות והחובות באתרי אורט ישראל